Ishrana i higijena

Svakodnevno se za mališane isporučuje tri obroka pripremljenih u predškolskoj ustanovi „Pčelica“, koja je i ovlašćena za pripremu i distribuciju hrane za kolektivnu ishranu dece. Na ovaj način garantuje se da su obroci zdravi, raznoliki i prilagođeni dnevnim potrebama deteta. Pre svakog obroka vrši se dezinfekcija površine za kojom deca jedu, pribora za jelo i radne površine. Zaposleni se redovno podvrgavaju kontroli i imaju overene sanitarne knjižice. Toalet za zaposlene su fizički odvojeni od dečijih, koji su u potpunosti opremljeni prema potrebama deteta i čija se higijena svakodnevno održava.