Dodatne aktivnosti

U saradnji sa muzičkim studiom za decu „Musicorn“, koja se nalazi u našoj neposrednoj blizini, radi se na ranoj muzičkoj stimulaciji dece i korišćenju muzike kao socijalno, edukativno i kreativno oruđe. Metodologija rada uključuje istraživanje i eksperimentisanje sa zvukom, pevanje, sviranje, pokret i ples, improvizaciju i muzičke igre.

 

Učestvujemo u raznim akcijama humanitarnog karaktera, npr. „Gram Ljubavi“, prikupljanje i izrada igračaka za decu bez roditeljskog staranja, prikupljanje stare garderobe za akcije Crvenog Krsta ili za potrebe doma u Kulini, i td.

 

U okviru dodatnih aktivnosti organizujemo posete pozorištu i bioskopu, kratke izlete, posećujemo dečije manifestacije kao što je izbor za Majsku Pesmu, a periodično i druge aktivnosti koje unose raznovrsnost i radost u dečiju svakodnevicu i pomažu u proširivanju njihovog interesovanja i obrazovanja .