Usluge i aktivnosti


Celodnedni boravak – 8 i vise sati dnevno

Podrzumeva razvijanje idividualnih sposobnosti svakog deteta kroz kreativne igre, učenje stranih jezika, glumu i druge aktivnosti predviđenje programom vaspitno-obrazovnog rada. Za svako dete su obezbeđeni doručak, ručak i užina.

RAD SE ODVIJA KROZ CENTRE INTERESOVANjA :
- razvoj govora
- razvoj početnih matematičkih pojmova 
- fizičko i zdravstveno vaspitanje 
- muzička kultura 
- likovna kultura 
- upoznavanje okoline


Poludnevni boravak – do 6 sati dnevno

Sadrzaj je isti kao i prethodni program, u zavisnosti od satnice kada dete boravi u vrtiću. Za svako dete obezbeđena su dva obroka.

Poludnevni boravak – do 4 sata dnevno

Sadrzaj je isti kao i prethodni program, u zavisnosti od satnice kada dete boravi u vrtiću. Za svako dete obezbeđen je jedan obrok.

Dnevni plan rada (primer):

07 - 08hPrijem dece i jutarnja telesna gimnastika
08 – 08:30hPriprema za doručak
08:30 – 09hDoručak
09 – 11:30hRad u kreativnom centru sa vaspitačima; upoznavanje sa stranim jezicima
11:30 – 12hPriprema za rucak i ručak
12 – 14hOdmor i spavanje
14 – 14:30hUžina
14:3o – 16hSlobodne aktivnosti u radnoj sobi ili igraonici
>16Odlazak kući